• งานบริการ

การตรวจวิเคราะห์ผ้ากันไรฝุ่น

ถ้าท่านมีความประสงค์จะทราบประสิทธิภาพของผ้า หรือวัสดุชนิดใด ๆ ที่นำมาใช้เป็น 'ผ้ากันไรฝุ่น' ไม่ว่าเป็น ประเภทผ้าทอแน่น ผ้าเคลือบยาหรืออื่น ๆ ท่านสามารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกับศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นได้

การตรวจวิเคราะห์น้ำยาฆ่าไรฝุ่น

น้ำยาจากสารเคมี หรือ สมุนไพร อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกำจัดไรฝุ่นได้ ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นยินดีให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับท่าน เรามีผู้เชี่ยญไรฝุ่น และอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการทดสอบเพื่อบอกประสิทธิภาพน้ำยากำจัดไรฝุ่น

การตรวจวิเคราะห์ฝุ่น

ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านสามารถทราบจุดเสี่ยงภายในบ้านที่อาจมีความเข้มข้นของสารก่อภูมิแพ้จากมูลไรฝุ่นในระดับสูงเกินมาตรฐานได้ การดูดฝุ่นจาก ที่นอน หมอน ผ้าห่ม พรม และอื่น ๆ มาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการก็ทราบผลแล้ว สนใจโปรดติดต่อ SDMC

การผลิตไรฝุ่น

ปัจจุบัน SDMC เป็น 1 ใน 4 แห่งของโลกที่สามารถผลิตไรฝุ่นระดับอุตสาหกรรม โดยเราสามารถผลิต 99% pure mites ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง

© 2019 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์