• MOU : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง "มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช กับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ" เรื่อง การสนับสนุนด้านการวิจัยพัฒนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับเคหะสิ่งทอ (Home textile) และสิ่งทอที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical textiles) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 26 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 เวลา 10.00-11.30 น.

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์