• MOU : บริษัทเกร๊ทเตอร์ ฟาร์ม่า

ครั้งแรกในเอเชียอาคเนย์
ศิริราชผลิตวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นครบวงจร ได้มาตรฐานสากล
พร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 เวลา 10.00 น. ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานอำนวยการโครงการฯ แถลงข่าว "ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศิริราชผลิตวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นครบวงจร ได้มาตรฐานสากลมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรม" ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ พญ. ฉวีวรรณ บุนนาค ประธานกรรมการดำเนินงานฯ และ นายเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด จากนั้นได้ลงนามความร่วมมือร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคหืด และโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้สูงขึ้นทุกปี และมากถึง 3-4 เท่า ภายในเวลา 20 ปี จากข้อมูลในปี 2549 รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงเป็นเงินมากกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี หนึ่งในนั้นคือวัคซีนภูมิแพ้ ซึ่งมีราคาแพง ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ทั้งนี้ยังไม่ได้รวมค่าตรวจ ค่ารับตัวรักษาในโรงพยาบาล การขาดงาน ฯลฯ นับเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังในคนไทยที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่ง เนื่องจากมีคนไทยถึง 18 ล้านคน ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ สาเหตุสำคัญมาจากภาวะภูมิแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่าง ๆ จากผลการศึกษาหลายแห่งพบว่า ไรฝุ่น เป็นสารก่อภูมิแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจมากที่สุด พบผู้ป่วยเด็กร้อยละ 70 ผู้ใหญ่ร้อยละ 70 – 90 และคนทั่วไปร้อยละ 30 ที่แพ้ไรฝุ่น

สาเหตุที่เลือกศึกษาไรฝุ่นจนผลิตวัคซีนภูมิแพ้ ส่วนหนึ่งมาจากศิริราชมีการเพาะเลี้ยงไรฝุ่นชนิด Dermatophagoides pteronyssinus และ Dermatophagoides farinae ซึ่งเป็นไรฝุ่นที่พบบ่อยในฝุ่นบ้านและก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในคนไทย โดยสามารถผลิตไรฝุ่นบริสุทธิ์ได้ถึงร้อยละ 99 ทั้งยังผ่านการรับรองคุณภาพจาก National University of Singapore ซึ่งขณะนี้ส่งออกจำหน่ายแก่นักวิจัยในประเทศต่าง ๆ อาทิ สิงคโปร์ ประเทศจีน ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้และวัคซีนสำหรับตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้เพื่อใช้เองมานานกว่า 30 ปี ทำให้เรามีศักยภาพสูงในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียนในการผลิตดังกล่าว ที่สำคัญยังไม่เคยมีใครในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตออกมาจำหน่ายจากการสำรวจทั้งในและต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าศิริราชน่าจะเป็นรายแรกที่ผลิตวัคซีนไรฝุ่นเพื่อจำหน่ายที่ครบวงจรในภูมิภาคนี้ โดยวัคซีนที่ผลิตจะได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา

จากปัจจัยข้างต้นได้ส่งผลต่อการขยายฐานด้วยการนำองค์ความรู้ในการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรม และนำขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตกลงเซ็นสัญญาความร่วมมือกับบริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ในการผลิตและจำหน่าย นับเป็นโครงการแรกที่งานวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์ชีววัตถุ (Biological product) จากหน่วยงานของรัฐจะได้รับการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ของไทย และวัคซีนยังมีคุณภาพเท่าเทียมผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ทำให้สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์