• การอบรมเชิงปฏิบัติในประเทศ

2009

Workshop: "House Dust Mites and Business"
18 September 2009

2006

Workshop: "House Dust Mites and Business"
8 May 2006

2004

Workshop : "The impact of House Dust Mites on the Sale, Distribution and Use of Home Products"
21 Dec 2004

House Dust Mite Workshop: "How to Survive in the World of Aallergens" In the 44th Aniversary of the Annual meeting of Faculty of Medicine Siriraj Hospital "Interdisciplinary Medicine in Practice"
Navy Hall
16 March 2004

2003

House Dust Mite Workshop: A must about House dust mite Researches (Allergy in Clinical Practice 2003)
Faculty of Medicine, Chiang Mai University and SDMC
13 Feb 2003

2002

Workshop House Dust Mites: "Systematic and Medical Important"
28 - 30 October 2002

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์