• การอบรมเชิงปฏิบัติในต่างประเทศ

2010

International House Dust Mite Workshop Program "House Dust Mite: From Culture to Products"
Department of Parasitology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Thailand
9 - 12 February 2010

2009

International Workshop : From Culture to Products
Bangkok, Thailand
13 - 16 January 2009

2007

House Dust Mites Workshop World Allergy Congress in Thailand "All You Need To Know About House Dust Mites"
The Queen Sirikit National Hall Center, Bangkok, Thailand
6 December 2007

2005

International Workshop : House Dust Mites
3 - 5 October 2005

2004

Workshop House Dust Mites : quality Assurance on Cultivation and their Biological Aspects
29 - 30 September 2004 (Dr. Ho Tze Ming from Division of Acarology, Institute for Medical research (IMR), Malaysia)

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์