• งานนวัตกรรม

ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่น มีทีมนักวิจัยที่มุ่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับไรฝุ่น เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นในด้านการควบคุมป้องกันกำจัดไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ โดยได้เริ่มจากการเพาะเลี้ยงไรฝุ่นไว้เพียงหนึ่งขวดเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน ได้ขยายผลสู่การทำวิจัย ซึ่งทำให้นักวิจัยต้องสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้เองในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์จำเพาะจำหน่าย หรือมีจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง เหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้เอง และเมื่อได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จึงได้ขยายผลสู่การให้บริการทั่วไปและงานเชิงพาณิชย์ ตามลำดับ รวมทั้งการนำมาใช้ในการผลิตวัคซีนไรฝุ่น ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น (skin Prick test) และการรักษาโรคภูมิแพ้ที่มีสาเหตุมาจากไรฝุ่นอีกด้วย (Immunotherapy)

Dust Mite Cultivation

  • Mite culture media dispenser (manual) : Petty patent No. 1435
  • MU-Siriraj Mite Feed Formula : pending for patent
  • Dust mite culture flask
  • Automatic mite culture dispenser

Pure Mites Production

  • Mite Isolator : an apparatus for productivity the dispersal of mites independent of minute food particle : Patent No. 23451
  • Method for mite purification : Trade secret No. 3256

Dust Collection

  • Siriraj Dust Trap : Petty patent No. 3988

Mite Eradication

  • Anti-mite herbal spray : Trade secret No. 5214

Biology Study / Anti-Mite Fabric Testing

  • Siriraj Chamber : Patent No. 21441
© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์