• การตรวจวิเคราะห์ฝุ่น

ท่านเคยสงสัยไหมว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวท่านมักทำให้เกิดอาการระคายจมูก หรือกระตุ้นให้อาการภูมิแพ้ของท่านกำเริบอยู่บ่อย ๆ บัดนี้ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราชได้เปิดบริการตรวจฝุ่นแล้ว เพียงท่านโทรศัพท์ติดต่อเข้ามา เราจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบริการดูดฝุ่นจากบ้านท่าน เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ยังห้องแล็ปของเรา และรายงานผลให้ท่านทราบว่า จุดใดของในบ้านท่านที่มีสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นสูงเพียงใด เกินมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือไม่

ตัวอย่างฝุ่นที่จะนำมาวิเคราะห์ได้แก่ ฝุ่นจากที่นอน หมอน ผ้าห่ม พรม พื้นห้อง ฯลฯ ท่านสามารถตรวจฝุ่นจากสถานที่ หรือบริเวณจุดที่สงสัย ซึ่งอาจเป็นฝุ่นจาก บ้านพักอาศัย หรือ สำนักงาน ค่ามาตรฐานตามข้อกำหนดของ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้คือ การสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นปริมาณเกิน 2 ไมโครกรัมต่อฝุ่น 1 กรัม สามารถเกิดการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการภูมิแพ้ได้ (sensitization level) และถ้าพบเกินกว่า 10 ไมโครกรัมในฝุ่น 1 กรัม ทำให้เกิดอาการหืดหอบกำเริบอย่างเฉียบพลันได้ (acute asthma)

ดังนั้นการทราบสภาวะแวดล้อมรอบตัวท่านและผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ จึงทำให้ทราบต้นเหตุหรือแหล่งสะสมไรฝุ่น ทำให้เพิ่มการตระหนักในการค้นหาวิธีการป้องกันจำกัดต่อไป เพราะการอาศัยในสภาพแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นในปริมาณสูง ทำให้อาจได้รับสารกระตุ้นอยู่เสมอๆและเป็นสาเหตุก่อโรคภูมิแพ้ในวันข้างหน้าได้

แหล่งเก็บฝุ่นเพื่อตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น

  • ที่นอน
  • หมอน
  • พื้นห้อง
  • พรม
  • อื่น ๆ
© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์