• กิจกรรม

ในแต่ละปีศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราชได้มีกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางด้านวิชาการ และการให้ประโยชน์แก่สังคม

MOU : บริษัทเกร๊ทเตอร์ ฟาร์ม่า

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล ในการลงนามความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยบริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า (ประเทศไทย) จำกัด ในการผลิตวัคซีนไรฝุ่น (mite vaccine) เป็นรายแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเซีย โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านไรฝุ่น เพื่อให้ภาคเอกชนนำไปต่อยอดในการผลิตวัคซีนไรฝุ่นระดับอุตสาหกรรม และเข้าสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป การลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2

MOU : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง "มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช กับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ" เรื่อง การสนับสนุนด้านการวิจัยพัฒนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับเคหะสิ่งทอ (Home textile) และสิ่งทอที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical textiles) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 26 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 เวลา 10.00-11.30 น.

World Allergy Congress

House Dust Mites Workshop, World Allergy Congress in Thailand "All You Need To Know About House Dust Mites", The Queen Sirikit National Hall Center, Bangkok, THAILAND, Meeting room 3-4, 6 December 2007

World Allergy Day

Oversea Invitation

Visitors

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์